Om oss

Vi tar fram goda utbildnings­miljöer för våra barn

Vi utvecklar och äger fastig­heter, där vi har spe­ciali­serat oss på att ta fram goda utbildnings­miljöer för våra barn. Sedan 2011 har vi hjälpt över 3 000 barn att få en riktigt bra utbildnings­miljö. Vårt mål är att minst 1 000 barn varje år ska få möj­lig­het att gå i en ny, modern och triv­sam skola eller för­skola.

Historiskt har vi på Turako ut­vecklat skol­fastigheter som senare för­värvats av andra fastighet­sbolag. Sedan några år tillbaka breddade vi vår strategi till att även äga och förvalta de projekt som vi utvecklar. På så sätt är vi numera en långsiktig ägare.

Turako AB är ett privatägt bolag och bildades 2009 av Magnus Widén. Idag är vi sex medarbetare med en bred och gedigen erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen.

Vår styrelse

Med lång och samlad erfarenhet från bank- och fastighetsbranchen

Sedan 2011 har vi hjälpt över 3 000 barn att få en riktigt bra utbildningsmiljö.

Tillsammans gör vi det möjligt

Turako ska vara den ledande utvecklaren av moderna och hållbara skolfastigheter.

Så lyder vår vision. För oss är det viktigt att det tas fram skolfastigheter som är hållbara och moderna. Och som har barnen i fokus. 

Vi har länge arbetat med att utveckla fastigheter för skola och förskola. Det är en självklarhet för oss att utforma fastigheter invändigt som utvändigt där barnen får vara i fokus. Vi arbetar nära kommuner och skolpersonal. 

Med våra projekt visar vi att det går att upphandla och skapa nya förskolor och skolor billigare än den genomsnittliga kostnad som många upphandlar för idag.

Att ha en bra skolmiljö är en viktig förutsättning för att skapa trygghet, glädje och framåtanda för våra barn – vår framtid.