Freds­borg­skolan

Skola och förskola Åkersberga

Med Fredsborgskolan tar Turako ytterligare ett steg mot att bli en av landets ledande utvecklare av skolfastigheter.

Fredsborgskolan och dess intilliggande förskola kommer att ta sina första spadtag under sommaren. Båda är utformade med stora ljusinsläpp och positiva flöden i byggnaderna där känslan kommer att vara ljus och rymd.

Gymnastiksalen har fått en central placering i husets mittkärna vilket skapar goda förutsättningar för rörelse och hälsa. Även utomhusmiljön bjuder på ytor för rörelse och rekreation med både naturmarker, gräsytor och bollplan.

Skolan och förskolan kommer att utrustas med laddplatser för elbilar och är ett naturligt nästa steg i Turakos hållbarhetsstrategi.

”I samarbete med UnitEducation, hyresgästen Lära i Österåker och Österåkers kommun har vi skapat goda miljömässiga, funktionella och pedagogiska kvaliteter i den kommande skolan och förskolan i Fredsborg.”

Magnus Widén, VD Turako

Fredsborgskolan

 • Skola
 •  
 • Yta BTA (kvm):
 • 4 550 
 • Antal barn:
 • 550
 • Färdigställs:
 • Dec 2019
 • Förskola
 •  
 • Yta BTA (kvm):
 • 860 
 • Antal barn:
 • 100
 • Färdigställs:
 • Aug 2019
 • Hyresgäst:
 • Fredsborgskolan
 • Arkitekt:
 • UnitEducation
 • Entreprenör:
 • Winge Byggnads AB
 • Långsiktig ägare:
 • Turako AB