Skapaskolan rosenhill

Skola Huddinge

Efter att Skapaskolan i flera år letat nytt läge för sin populära skola så identifierades slutligen den här skogstomten i Huddinge.

I slutet av 2018 kommer skolan att öppna och ger plats åt ca 480 elever.

Den kommer att byggas i passivhusstandard och med ett tak som kläs delvis med sedum och delvis med solceller. Byggnaden inrymmer även en gymnastiksal där taket också kommer att vara en lekyta.

Skapaskolan Rosenhill
  • Yta BTA (kvm):
  • 5200
  • Antal barn:
  • 500
  • Färdigställs:
  • Dec 2018
  • Hyresgäst:
  • Skapaskolan
  • Entreprenör:
  • Friendly Building