Spar­banks­boken

Förskola Hägersten

Modern och funktionell förskola i Hägersten.

I kvarteret Sparbanksboken som ligger öster om Hägerstensåsen i Stockholm uppförs en ny förskola med Pysslingen som skoloperatör.

Förskolan ligger längs med den nya lokalgatan som förbinder Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. Den har stora utmaningar då den ligger i en brant slänt. Förskolan byggs därför i två plan samt ett souterrängplan för att ta upp nivåskillnaderna.

Den är byggd på en tomt med naturliga inslag av runda stenar och klipphällar. På husets baksida finns en solig tomt med en blandning av naturmark och iordningställda ytor för barnen att röra sig på.

Förutom de åtta avdelningarna i husets två övre plan finns ett stort aktivitetsrum i bottenvåningen. Förskolan är utrustat med eget tillagningskök för att ombesörja sin egen matlagning.

Till hösten 2018 kan ca 120 barn skolas in i denna moderna och funktionella byggnad.

Förskolan Isälven har fått sitt namn från Istiden då rullstensåsar bildades med hjälp av isälvar.
Sparbanksboken
  • Yta BTA (kvm):
  • 1 305
  • Antal barn:
  • 130
  • Färdigställs:
  • Aug 2018
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Moelven