Pågående projekt

Här kan du ta del av våra pågående projekt. Vår ambition är att hålla så korta ledtider som möjligt. Därför kan vi ro iland vissa projekt på under ett år. I regel är projekttiden från idé till skolstart ungefär två år.