det här gör vi

Miljö, funktionalitet och hållbarhet med barnen i fokus

Vi är specialister på skolfastigheter och återanvänder hela tiden vår kunskap och erfarenhet i nästa och nästa projekt. Det kommer våra kunder tillgodo.

Skolfastigheter för framtiden

Bra skollokaler och gårdsmiljöer skapar samhällsnytta

Skollokalen med dess tillhörande gårdsmiljö är, tillsammans med bra lärare/pedagoger, den viktigaste parametern för en bra förskola eller skola. Behovet av nya skolor och förskolor är på många håll stort liksom behovet av att ersätta omoderna eller slitna lokaler.

Här ser Turako ett stort behov och kan med sin erfarenhet göra stor samhällsnytta. Därför har vi sedan starten fokuserat på samhällsfastigheter och i synnerhet förskolor och skolor.

Detta gör vi i nära samarbete med skolans operatörer vilket ger oss en god förståelse för de speciella krav som finns för barn och medarbetare i en skolmiljö.

 

Hållbarhet och resurseffektivitet

De skolmiljöer som Turako utvecklar ska på alla sätt vara långsiktigt hållbara och resurseffektiva. De ska vidare ge den bästa arbetsmiljön för såväl barn och elever som pedagoger utan att ta onödiga medel från den viktiga löpande verksamheten.

 

Det som behövs för att stimulera lärandet

Vi är måna om våra barn! Ett barn spenderar en stor del av sin vakna tid i skolmiljön, därför vill vi att den ska bli så trivsam och trygg som möjligt. Men det är inte bara fokus på lokalen som sådan. Det är minst lika viktigt med en trygg, rofylld men samtidigt utmanande och kreativ utemiljö som stimulerar lärandet. Tillsammans med våra duktiga och erfarna samarbetspartners tar vi fram den bästa slutprodukten för den specifika platsen och miljön.

Varför Turako

Vi är specialister på skolfastigheter och återanvänder hela tiden vår kunskap och erfarenhet i nästa och nästa projekt. Det kommer våra kunder tillgodo.

Den repetitiva processen gör oss effektiva och idag bygger vi en förskola på ca 9-12 månader från bygglov till inflyttning och ca 12-15 månader för en skola.

Vi är konkurrenskraftiga och kan utifrån en effektiv organisation och process skapa ett stort värde för våra hyresgäster i förhållande till hyreskostnaden. Det gör att det blir mer över till våra barn.

Turako är en långsiktig ägare med hög grad av personlig kontakt!