Långsiktighet – Efter skolstart

Vi ser till att det fungerar som det är tänkt!

För såväl kommun som hyresgäst är det tryggt att veta att Turako fortsätter äga och förvalta sina skolor och förskolor.

Vi ser till att allt kring den nya byggnaden fungerar som det är tänkt och lägger stor vikt vid personlig kontakt och nära dialog kring alla frågor och situationer som kan uppstå.

Eftersom vi är långsiktiga ägare lägger vi in förvaltningsskedet tidigt i planeringen av byggnationen. Det kan handla om allt från kvalitetsval, energiförbrukning, säkerhet och logistik runt fastigheten. Det vi bygger måste fungera på alla plan och under en längre tid.

En stor fördel med att förvalta det vi själva byggt är att vi har upparbetade kontaktvägar med entreprenörer, kommunen, konsulter och övriga leverantörer. Vi har också tagit fram alla avtal i samarbete med ovanstående vilket minskar risken för otydligheter kring tolkningar och ansvarsfördelning.