FRAMTIDENS SKOLOR

FRAMTIDENS SKOLOR

Närvaro
Erfarenhet
Genomförandekraft

Om oss

Vi utvecklar, äger och förvaltar våra egna fastig­heter, där vi har spe­ciali­serat oss på att ta fram goda utbildnings­miljöer för våra barn.
Sedan 2011 har vi hjälpt över 3 000 barn att få en riktigt bra utbildnings­miljö. Vårt mål är att minst 1 000 barn varje år ska få möj­lig­het att gå i en ny, modern och triv­sam skola eller för­skola.

Vi har en bred erfaren­het av upp­förandet av både för­skolor och skolor

0 +
barn går i en skola byggd av Turako
0 +
genomförda projekt
0 mdkr
marknadsvärde fastighet

Press & Nyheter

Turako tecknar hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan i Knivsta

Turako AB har tecknat ett 17-årigt hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan för en ny miljömärkt förskola i...

Turako vinner markanvisning i tillväxtkommunen Lerum

Kommun­styrelsen i Lerum har utsett Turakos tävlings­förslag ”Förskolan Söder­gården – där barn och natur möts” till...

Turako och Altura vinner omfattande markanvisning i Växjö

Turako har till­sammans med Altura vunnit en mark­anvisning med Raoul Wallenberg­skolorna i Växjö kommun....

Miljö och hållbarhet med barnen i fokus

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Våra samarbeten

Våra projekt inkluderar alltid många typer av samarbeten, där varje part bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Hur de ser ut varierar självklart från projekt till projekt, men för samtliga framgångsrika och hållbara utvecklingsprojekt krävs en bra samverkan, öppen dialog och ett bra förtroende mellan arkitekt, kommun och byggaktör. Vi tror på att genom att arbeta tillsammans når vi gemensamt målet.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att ta kontakt med oss.