Markanvisning till Turako och Engelska Skolan

Värmdö kommun beskriver hur markanvisningen går till

Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Turako AB och Internationella Engelska skolan en markanvisning i Gustavsberg.

Radarparet ska bygga och förvalta en fristående F-6-skola i Värmdö för en verksamhet som ska starta senast 2021.

Planen är att även etablera en F-9-skola på fastigheten.

=>  Värmdö Kommun: Markanvisning till Turako och Engelska Skolan