Markanvisning i Värmdö till Turako och Engelska Skolan

Markanvisning i Värmdö till Turako och Engelska Skolan

Markanvisning till Turako och Engelska Skolan Värmdö kommun beskriver hur markanvisningen går till Kommunstyrelsen beslutade att tilldela Turako AB och Internationella Engelska skolan en markanvisning i Gustavsberg. Radarparet ska bygga och förvalta en fristående...
Markanvisning i Värmdö till Turako och Engelska Skolan

Ny aktör vann kamp om skola i Värmdö

Ny aktör vann kamp om skola i Värmdö Nacka Värmdö Posten följde kampen om markanskaffningen om skola i Värmdö De meddelar att det blir den Internationella engelska skolan som ska driva den nya F-9-skolan i Charlottendal, som planeras öppna i de lägre årskurserna...