Markanvisning i Värmdö till Turako och Engelska Skolan

Ny aktör vann kamp om skola i Värmdö

Ny aktör vann kamp om skola i Värmdö Nacka Värmdö Posten följde kampen om markanskaffningen om skola i Värmdö De meddelar att det blir den Internationella engelska skolan som ska driva den nya F-9-skolan i Charlottendal, som planeras öppna i de lägre årskurserna...