Tack för det gångna året!

Tack för det gångna året!

 God Jul och Gott Nytt ÅR! Tack för det fina samarbetet! Trots ett mycket annorlunda år hoppas vi och ser fram emot ett mer normalt 2021. I år stödjer vi Plan International, som kämpar för alla flickors rätt att få gå i skolan.  God Jul och Gott Nytt År! Kollegorna på...