december 2022

Kommun­styrelsen i Lerum har utsett Turakos tävlings­förslag ”Förskolan Söder­gården – där barn och natur möts” till det vinnande bidraget i den mark­anvisnings­tävling som utlystes tidigare under året.

Turako har till­sammans med Altura vunnit en mark­anvisning med Raoul Wallenberg­skolorna i Växjö kommun.