Turako AB har tecknat ett 17-årigt hyresavtal med Raoul Wallenbergskolan för en ny miljömärkt förskola i Knivsta.