Ängby

Ängby förskola ligger i det nya bostadsområdet Centrala Ängby, strax nordväst om Knivsta centrum.

Den nya detaljplanen möjliggör uppförande bostäder i första hand men också förskola, centrumverksamhet, park-, torg – och naturområden.

Förskolan, som byggs i Turakos regi, kommer att ge plats för ca 70 – 74 barn och planeras stå klar under våren 2024.

Förskolan ligger på ca 6 minuters promenadavstånd från både pendeltågstationen och Knivsta Centrum, vilket innebär ett utmärkt kommunikationsläge till såväl Uppsala och Arlanda som till Stockholm.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

ca 700 m² BTA

Antal barn och elever:

ca 70-74

Hyresgäst:

Ej klart

Arkitekt:

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Våren 2024

Miljöcertifiering:

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll