Boängen Förskola

Strax utanför Knivsta Centrum ligger förskolan Boängen. Denna förskola är först ut med att klara Svanens krav på miljömärkning för skolbyggnad i Turakos regi. Förskolan drivs av Pysslingen förskolor och stod klar till sommaren 2020.
Förskolan Boängen ligger på en härlig skogsmark med fin blandskog, som gett oss möjligheten att planera för en variationsrik utemiljö samtidigt som en stor del av naturmarken har bevarats. Med lite extra fokus på gestaltningen, både vad avser hus och gård, knyter vi an materialval och färger till den kringliggande miljön. Förskolan som stod klart i juni 2020, består av två våningar, har ett eget tillagningskök och innehåller åtta avdelningar med plats för ca 130 barn.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

1 168 m² BTA

Antal barn och elever:

130

Hyresgäst:

Pysslingen förskolor

Arkitekt:

Comarc arkitekter

Landskapsarkitekt:

Wi Landskap

Inflyttning:

Sommaren 2020

Miljöcertifiering:

Svanen

Avstånd

Boängen

Förskolan Boängen ligger mitt emellan Alsike och Knivsta Centrum. Knivstas läge längs järnvägen mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda erbjuder de boende många möjligheter. Kommunikationerna är väldigt goda med både ett utbyggt GC-nät och bra förutsättningar att färdas med kollektivtrafiken. Med buss från förskolan tar det ca 5 minuter till Knivsta centrum där byte kan göras till pendeltåget. Pendeln tar ca 10 min till Uppsala och ca 45 min till Stockholm.

Preliminär tidslinje

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil. Skolan grundades 1993 av Barbara Bergström och är idag Sveriges största friskoleverksamhet. Undervisningen sker på svenska och engelska med höga ambitioner och förväntningar. Idag har verksamheten drygt 30 000 elever i 46 olika skolor i hela landet.

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll