Bro Mälarstrand (4-9)

Området Bro Mälarstrand är en del av stadsutvecklingsprojektet Bro Mälarstad och ligger naturskönt längs med Mälarens vatten. Knappt 1000 bostäder ska byggas i närområdet de närmaste åren. Turako har här uppfört en skola åt JENSEN education som är en del av deras “Campus Bro Mälarstrand”.

Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Den första byggnaden som uppfördes ett stenkast ifrån rubricerat projekt, färdigställdes under sommaren 2021 och innehåller både en förskola och en skola för årskurserna F-3. Den byggnaden blev därmed starten på Jensens “Campus Bro Mälarstrand”. Rubricerat projekt som följde kort därefter innehåller en skola för årskurserna 4-9 med tillhörande idrottshall. Skolan färdigställdes under sommaren 2022 och har plats för ca 350 elever.

Skolan är miljöcertifierad enligt Svanen.

Snabbfakta

Typ:

Skola och gymnastiksal

Area:

3 700 m² BTA

Antal barn och elever:

350

Hyresgäst:

JENSEN Education

Arkitekt:

Cage Copher, Fojab

Landskapsarkitekt:

Åsa Wilke, Wi Landskap

Inflyttning:

Augusti 2022

Miljöcertifiering:

Svanen

Avstånd

Bro Mälarstrand

Skolprojektet är en del av det stora stadsutvecklingsprojektet “Bro Mälarstad”, en småskalig stadsdel med varm kvarterskänsla, närhet till service men också med promenadavstånd till vattnet och naturen. De första inflyttningarna skedde redan under sommaren 2020 och utbyggnaden kommer att pågå fram till 2025/26. Stadsdelen med sina natursköna omgivningar ska ge livet lite större plats där det både finns plats för kvartersliv och friluftsliv.

Det är enkelt att ta sig till och från Bro Mälarstad. Till Stockholm City tar det bara 34 minuter med pendeltåg från Bro Station och Arlanda ligger endast 35 minuter bort med bil.

Preliminär tidslinje

Jensen Education

JENSEN education grundades 1996 av Håkan Jensen, företagets vd och långsiktiga ägare. JENSEN är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med verksamhet i de flesta större städer runtom i Sverige. Företagets utbildningskoncept “Träning för verkligheten och bildning som mål” genomsyrar all verksamhet. Idag har JENSEN fem olika verksamhetsområden, förskola (start 2005), grundskola (start 2008), gymnasium (start 2003), vuxenutbildning (start 1996) och yrkeshögskola (start 1999).

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll