Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.

I höstas drog den nyöppnade skolan i Charlottendal, Värmdö, igång. Skolprojektet har utvecklats i nära samarbete med Värmdö kommun och hyresgästen Internationella Engelska Skolan.

Ambitionen var att skolan skulle Svanenmärkas för att skapa den bästa starten för nästa generation. Den 22 november 2021 kom klartecknet från Svanen att skolan är miljö­certifierad. Att skolan är miljömärkt innebär att Svanen granskar och verifierar att vi uppfyller högt ställda miljökrav. 

Bild: Mattias Hamrén

Skola för årskurserna F-9 på Värmdö. Charlottendal Skola på Värmdö har en skola med årskurserna F-9 och inrymmer 600 elever. Skolan drivs av Internationella Engelska Skolan.

Turako har nu färdig­ställt närmare 30 skolor och för­skolor under de senaste 10 åren, vilket gör vårt bolag till en av landets ledande utvecklare av skol­fastig­heter. Det intensiva arbetet under våren gjorde det möjligt att bli klara inför skol­starten i höstas, och nu är vi otroligt glada att kunna meddela att Charlotten­dal Skola i Värmdö även har blivit Svanen­märkt.

Ola Klinterhäll, VD på Turako

Svanen – Nordens officiella miljömärkning

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande produktcertifieringarna i världen. Den handlar om att få branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. I kriterierna ställs bl a krav på användning av farliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning liksom avfallshantering. För byggnader som skolor avser det byggnadens hela kretslopp.

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Skolorna ska ge den bästa arbetsmiljön för såväl barn, elever som pedagoger samt stödja den viktiga, löpande verksamheten.

Se även:

=> Charlottendal F-9

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter med närmare 30 genomförda och avtalade projekt.

Dela inlägget
Se fler inlägg