Charlottendal Skola

I området Charlottendal, strax söder om Gustavsbergs centrum på Värmdö, ligger Charlottendal skola. Skolan som öppnades i augusti 2021, drivs av Internationella Engelska Skolan och ger plats åt ca 600 elever i årskurserna F-9.

Charlottendal skola är ett av våra större genomförda projekt och erhölls genom en markanvisningstävling 2018. Skolan öppnades i augusti 2021 och erbjuder plats för ca 600 elever från förskoleklass till årskurs 9. På grannfastigheten har Värmdö kommun uppfört en ny idrottshall och en förskola, vilka tillsammans med skolan skapar en nod av lärande miljöer som ger barn och elever goda förutsättningar till en sammanhållen skolgång. I centrum av alla enheter har Värmdö kommun bygg upp en aktivitetsyta med flera bollplaner som nyttjas såväl på raster som på idrottslektioner men som även uppmuntrar till rörelse och lek efter skoltid.

Byggnaden är klädd med Thermowood och cortenplåt och uppfördes av Moelven Byggmodul AB.

Fastigheten har en varierad, kuperad natur och består av fin hällmark med tallar, vitmossa, blåbär och berg i dagen.

Snabbfakta

Typ:

Skola

Area:

5 200 m² BTA

Antal barn och elever:

600

Hyresgäst:

Internationella Engelska Skolan

Arkitekt:

FOJAB

Landskapsarkitekt:

Wi Landskap

Inflyttning:

Augusti 2021

Miljöcertifiering:

Svanen

Avstånd

Charlottendal

Charlottendal skola ligger alldeles intill Värmdö Marknad, knappt 2 km från Gustavsbergs centrum som är en centralort i Värmdö kommun. Den gamla bruksorten som kanske mest är känd för sin porslinsfabrik har vuxit under flera år och är nu en populär tätort i Stockholms skärgård. Charlottendal skola har ett pendlarvänligt avstånd till Slussen och resan tar ca 25-30 minuter med buss.

Preliminär tidslinje

Om FOJAB

För oss är arkitektur en möjlighet till förändring – ett tillfälle att skapa platser som kan älskas av dagens och framtida generationer. Ett öppet sinne, förtroende och relationer skapar förutsättningar för verklig utveckling. Varje enskilt uppdrag ska bidra till en bättre värld. Det låter som en kliché, jag vet, men det stämmer. Det är därför vi är arkitekter.

Naturnära på barnens villkor

“Skogen i Stockholms skärgård har visat vägen i det här projektet. Huset ser ut att växa ur berget och är varsamt placerat i ett skogsparti där vackra tallar syns från varje fönster. Volymen är uppdelad i förskjutna partier som följer terrängen. Förskjutningen bryter ner skalan och skapar ett läsbart hus för barnen, vilket främjar tryggheten. Huset och skogen samspelar och ramar in skolgården och skapar en lugn och naturnära stämning.

Värmebehandlat trä ger fasaden en orange nyans som anspelar på den tallstammarnas varma färg och som stärker kopplingen till skogen. Fasaden delas upp våningsvis med en gradient av taktila träribbor som blir tätare när de närmar sig barnens nivå. Ett grepp som främjar känslan av värme och trygghet på gården.

Skalan bryts ner ytterligare genom en entréterrass och liten innergård. Entréterrassen är en storbalkong som skapats av taken till huvudentréerna. På första våningen är balkongen en förlängning av klassrummen, så att eleverna kommer ännu närmare skogen och förstärker upplevelsen av att nästan vara utomhus. Innergården är utskuren ur en volym intill entréterassen och ansluten till skolgården direkt utanför administrationen och biblioteket. Hit kan elever och personal dra sig undan i en tystare miljö, men fortfarande ha trygghetens överblick.

Arkitekturen har vuxit organiskt utifrån skärgårdsskogen i syfte att skapa en trygg, harmonisk och naturnära miljö som bidrar till barnens utveckling.”

– FOJAB

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil. Skolan grundades 1993 av Barbara Bergström och är idag Sveriges största friskoleverksamhet. Undervisningen sker på svenska och engelska med höga ambitioner och förväntningar. Idag har verksamheten drygt 30 000 elever i 46 olika skolor i hela landet.

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll