Förskolan Boängen i Knivsta nu Svanenmärkt!

Förskolan Boängen är först ut med att klara Svanens krav på miljömärkning för skolbyggnad i Turakos regi.

Förskolan Boängen är först ut med att klara Svanens krav på miljömärkning för skolbyggnad i Turakos regi.

Förskolan Boängen, som stod färdig i slutet av juni, rymmer åtta avdelningar med tillagningskök och har en fantastisk gård med en stor del bevarad naturmark.

Miljöarbetet är alltid viktigt för oss på Turako och genom denna Svanenmärkning får vi ett kvitto på vårt arbete för en sund miljö och ett hållbart klimat. Vår ambition är att samtliga projekt framöver ska Svanenmärkas.

Ett stort tack till alla medverkande (Moelven, Ekängen Bygg & Mark, Comarc, Wi Landskap och Pysslingen) som gjort detta möjligt!

Vi önskar Pysslingen lycka till och välkomnar alla barn som har förmånen att börja här i augusti!

Trevlig sommar!
Vännerna på Turako

Om Svanenmärkningen

Att Svanenmärka förskolan Boängen är ett medvetet val för att verka för ett hållbart samhälle, inte bara i det korta perspektivet utan även i det långsiktiga.

Läs mer om förskolan Boängen:
=>  Förskolan Boängen
=>  Svanen-certifikat för Turako och förskolan Boängen

Bättre inomhusmiljö i Svanenmärkta förskolor

En ny studie visar att Svanenmärkta förskolor har en mer hälsosam inomhusmiljö. Det är den första vetenskapligt fastställda studien som visar att Svanens krav är rätt väg för att bygga ett klimatsmart och giftfritt samhälle.

=> Ny studie: Bättre luft i miljömärkta förskolor

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.