Förvaltning

Närvarande förvaltning

Vi vill med en långsiktig och professionell förvaltning skapa trygga miljöer för skolbarnen.

Vi tar ett helhetsansvar som omfattar såväl byggnader som utemiljöer, alltid med fokus på hållbarhet i allt vi gör. Våra skolor ska vara hållbara och funktionella över tid.

Dialog är en framgångsfaktor

Vår förvaltning syftar till att skapa värde långsiktigt och ge hyresgästen förutsättningar att fokusera på sin kärnverksamhet; att erbjuda en pedagogiskt kvalitativ utbildning. En löpande dialog med våra hyresgäster är en av grundförutsättningarna för att utveckla och ständigt förbättra verksamheten.

De lärdomar och erfarenheter vi samlar på oss i förvaltningen i dialog med våra kunder blir till förbättringar i framtida projekt.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att ta kontakt med oss.