Fredsborgskolan

Fredsborgskolans förskola stod klar till sommaren 2019, och verksamheten drog igång i augusti samma år. Förskolan, som har plats för ca 100 barn, omges av en vacker och lantlig miljö. Förskolan ligger i nära anslutning till ett nytt bostadsområde strax utanför Åkersberga Centrum.

Bredvid förskolan ligger Fredsborgskolans skola, som blev inflyttningsklar till årsskiftet 2019/2020. Skolan, som har årskurserna F-6, blir därmed ett naturligt steg för barnen att flytta till efter förskolan.

Både skolan och dess intilliggande förskola är utformade med en känsla av ljus och rymd, vilket skapar positiva flöden i byggnaderna.

Som ett naturligt nästa steg i Turakos hållbarhetsstrategi är skolan och förskolan utrustade med laddplatser för elbilar.

”I samarbete med UnitEducation, hyresgästen Lära i Österåker och Österåkers kommun har vi skapat goda miljömässiga, funktionella och pedagogiska kvaliteter i den kommande skolan och förskolan i Fredsborg.”

Ola Klinthäll
Tf VD och projektchef, Turako

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

860 m² BTA

Antal barn och elever:

100

Hyresgäst:

Fredsborgskolan

Arkitekt:

UnitEducation

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Augusti 2019

Miljöcertifiering:

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll