Fredsborgskolan

I januari 2020 öppnade Fredsborgskolan dörrarna för sina första barn och elever i förskolan respektive skolan. Skolan inrymmer lokaler för elever i årskurserna F-6 och blir ett naturligt steg för barnen i den angränsande förskolan.

Gymnastiksalen har fått en central placering i husets mittkärna, vilket skapar goda förutsättningar för rörelse och hälsa. Utomhusmiljön bjuder i sin tur på ytor med naturmark, gräsmattor och bollplan för rörelse och rekreation.

Både skolan och dess intilliggande förskola är utformade med en känsla av ljus och rymd, vilket skapar positiva flöden i byggnaderna.

”I samarbete med UnitEducation, hyresgästen Lära i Österåker och Österåkers kommun har vi skapat goda miljömässiga, funktionella och pedagogiska kvaliteter i den kommande skolan och förskolan i Fredsborg.”

Ola Klinthäll
Tf VD och projektchef, Turako

Snabbfakta

Typ:

Skola

Area:

4 550 m² BTA

Antal barn och elever:

550

Hyresgäst:

Fredsborgskolan

Arkitekt:

UnitEducation

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Januari 2020

Miljöcertifiering:

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll