God Jul och Gott Nytt ÅR!

Det gångna året har varit fyllt av inspirerande uppdrag

Tack för det fina samarbetet under året! Vi ser fram emot ett lika spännande 2020 och önskar våra kunder, förskolor, skolor, leverantörer och samarbetspartners en riktigt god jul. 

I år stödjer vi Plan International, som kämpar för alla flickors rätt att få gå i skolan. 

God Jul och Gott Nytt År!
Kollegorna på Turako

. 

En ljusare framtid börjar med flickors utbildning.

Plan International 

Om Plan International

Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor. De är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 75 länder. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt deras arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.