God Jul och Gott Nytt ÅR!

Teckning av barn med snögubbe, julgran och barn

Tack för det fina samarbetet!

Trots ett mycket annorlunda år hoppas vi och ser fram emot ett mer normalt 2021.

I år stödjer vi Plan International, som kämpar för alla flickors rätt att få gå i skolan. 

God Jul och Gott Nytt År!
Kollegorna på Turako

. 

En ljusare framtid börjar med flickors utbildning.

Plan International 

Om Plan International

Plan International är en del av den glabala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter med ett särskilt fokus på flickor tills dess att världen är jämställd. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt deras arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention.

Fadderföretag 2021