Hållbarhet & samhällsnytta

Hållbarhet med barnen i fokus

Vår affärsidé är att utveckla, äga och förvalta goda utbildningsmiljöer för våra barn och ungdomar. Vårt fokus är att tillhandahålla rätt förutsättningar för lärande, utveckling och trygghet.

Ungefär var tredje lärare anser att dåliga lokaler är ett av de absolut största arbetsmiljöproblemen i skolan, visar en undersökning bland 6 360 lärare (varav 58 procent svarade) som ingår i LR:s lärarpanel.

– Problemen kan bland annat bero på att lokalerna är slitna, dåligt underhållna, för små eller inte ändamålsenliga (Skolvärlden 19 februari 2020)

Turako bidrar tillsammans med kommuner och våra hyresgäster till att lösa behoven av ändamålsenliga skolor och förskolor. Det är ett samarbete som möjliggör innovation och nytänkande för att hitta inspirerande och hållbara lösningar. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren kan vi hjälpa stat, kommuner och regioner att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar och blir hållbar över tid.

Våra prioriterade områden

Turakos hållbarhetsarbete är strategiskt och fokuserar på de områden där vi som utvecklare och ägare av samhällsfastigheter kan göra skillnad och bidra till ökad hållbarhet för alla som på olika sätt berörs av våra fastigheter och för samhället i stort.

Våra prioriterade områden för kommande år är:

  • Med vårt nytänkande och vår innovationskraft bidra till att utveckla hållbara städer och samhällen redo för framtidens krav.
  • Genom miljöcertifieringar bidra till en hållbar konsumtion och produktion.
  • Via klimatdeklarationer sänka vårt klimatavtryck både i produktion och förvaltning.

Hållbarhet i projekten

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att ta kontakt med oss.