Här öppnar Turako Svanenmärkta skolor

I dagarna öppnar Turako skolor och för­skolor för över 1 600 elever i Stockholms­­området. Projekten, som utvecklats i nära samarbete med respektive kommun och hyresgäst, kommer samtliga att miljö­certifieras enligt Svanen.
Pressrelease

I dagarna öppnar Turako skolor och förskolor för över 1 600 elever i Stockholms­området. Projekten, som utvecklats i nära samarbete med respektive kommun och hyresgäst, kommer samtliga att miljö­certifieras enligt Svanen. Skolorna ligger i Sigtuna Stadsängar, Bro Mälarstrand och på Värmdö.

Turako har nu färdigställt närmare 30 skolor och förskolor under de senaste 10 åren, vilket gör bolaget till en av landets ledande utvecklare av skolfastigheter.

Skola för årskurserna F-9 och förskola i Sigtuna

I Sigtuna Stadsängar har Turako AB utvecklat en skola för 600 elever med idrottshall till Internationella Engelska Skolan samt en förskola för 130 barn till Raoul Wallenbergskolan. Inom samma fastighet har även en padelhall för hälso- och träningsaktören WE Sigtuna färdigställts.

Bild: Street Monkey Architecture

Skola för årskurserna F-9 på Värmdö

Även i Charlottendal på Värmdö har en skola med årskurserna F-9 för 600 elever färdigställts till Internationella Engelska Skolan.

Bild: Street Monkey Architecture

Skola och förskola i Bro Mälarstrand

I Bro Mälarstrand har den första av två skolor färdigställts till Jensen Education. Byggnaden inrymmer en förskola för ca 140 barn och en skola för F‑3 för ca 200 elever. Det här är steg ett i Jensen Educations Campus Bro Mälarstrand. Turako är även i full gång med att utveckla skolan för årskurserna 4‑9, som ska stå klar till sommaren 2022.

Det är full fart här just nu, och det har varit ett intensivt arbete under våren för att hinna bli klara inför den kommande skolstarten. Vi är otroligt glada att vi har kunnat hantera det på ett så bra sätt och att vi kan välkomna våra hyresgäster till fina utbildningsmiljöer! Extra kul också att vi lyckas certifiera samtliga projekt enligt Svanen.

Ola Klinterhäll, VD på Turako

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Skolorna ska ge den bästa arbetsmiljön för såväl barn, elever som pedagoger samt stödja den viktiga, löpande verksamheten.

Se även:

=> Sigtuna Stadsängar: Förskola
=> Sigtuna Stadsängar: F-9
=> Sigtuna Stadsängar: Padelhall
=> Charlottendal F-9
=> Bro Mälarstrand F-3
=> Bro Mälarstrand 4-9
=> Pressrelease 21-08-26

Svanen – Nordens officiella miljömärkning

Svanenmärkningen är en av de mest omfattande produktcertifieringarna i världen. Den handlar om att få branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. I kriterierna ställs bl a krav på användning av farliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning liksom avfallshantering. För byggnader som skolor avser det byggnadens hela kretslopp.

Turako är en av Sveriges ledande privata utvecklare av skolfastigheter med närmare 30 genomförda och avtalade projekt.

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.