Härryda Landvetters Backa

Turako har förvärvat en planlagd förskoletomt i området Landvetters Backa i Härryda kommun.

På tomten, som är drygt 7 000 kvm stor, planerar Turako en förskola för cirka 110 barn med inflyttning till sommaren 2022.

Förskolan kommer att byggas i trä och planeras att certifieras enligt Svanen.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

1 050 m² BTA

Antal barn och elever:

110

Hyresgäst:

Jensen Education

Arkitekt:

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Sommaren 2022

Miljöcertifiering:

Svanen

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll