Svanenmärkt byggnad
Förskolan Boängen

Turakos första Svanenmärkta förskola

Förskolan Boängen är först ut med att klara Svanens krav på miljömärkning för skolbyggnad i Turakos regi. Miljöarbetet är alltid viktigt för oss på Turako och genom denna Svanenmärkning får vi ett kvitto på vårt arbete för en sund miljö och ett hållbart klimat. 

Turako avyttrar skolfastigheter till SBB

Tre skolfastigheter i Huddinge och Nacka avyttras till SBB. Genom försäljningen skapas finansiell styrka för fortsatt tillväxt och produktion av moderna och hållbara skolmiljöer.

VD-skifte i Turako

Styrelsen i Turako AB har idag utsett bolagets projektchef Ola Klinterhäll till t f VD samtidigt som en extern rekryteringsprocess har inletts.

Magnus Widen kvarstår i bolaget under minst ett år med fokus på utvecklingsprojekt i tidiga skeden samt kvarstår i styrelsen och som stor aktieägare.

Från idé till skolstart

Vi är en trygg partner som ansvarar för hela processen från idé till långsiktigt ägande.

”Genom att vi är specialiserade på utveckling av förskolor och skolor och jobbar nära skolans operatörer får vi en bra förståelse för de speciella krav som finns för barn och medarbetare.”

Ola Klinthäll
Tf VD och projektchef, Turako AB

Att ta hand om en fastighet
är ett stort ansvar

När projektet är färdigställt fortsätter vårt ansvar. Vi ser till att allt kring den nya byggnaden fungerar som det ska.

Ett axplock av våra projekt

Se fler: Projekt

Fredsborgskolan

Boängen

Om oss i pressen

Under länken Om oss hittar du artiklar och nyheter från både oss och andra medier som uppmärksammar oss.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss!