KULTURFÖRSKOLAN VEGa

Kulturförskolan Vega - ett projekt i samverkan

Kulturförskolan i Vega drivs av Tellusbarn och inrymmer sex avdelningar med plats för cirka 100 barn. Den är inhyst i de två bottenplanen i bostadsrättsföreningen brf Bolighuset. Projektet har drivits i samverkan mellan Turako och FB bostad, där FB bostad tagit ansvar för bostadsrätterna och Turako för den 3D-fastigheten som inhyser förskolan.

Förskolan har en stor och grönskande gård som öppnar sig mot den omgivande naturen och kan användas av de boende på kvällar och helger för att maximera användningen av ytorna.

Läget är ett av områdets bästa, ett par minuter från pendeltågstationen, mitt i en gemytlig och levande småstadsmiljö med skogen, skärgården och storstadens alla möjligheter på lättillgängligt avstånd.

Hela byggnaden är Svanenmärkt, vilket borgar för en låg energiförbrukning och en säker och giftfri miljö för våra barn. Samtliga produkter som använts under byggnationen har kontrollerats, från det trä som används i takstolarna till spacklet i våtrummen.

Snabbfakta

Typ:

Förskola

Area:

900 m² BTA

Antal barn:

100

Hyresgäst:

Tellusbarn

Arkitekt:

Cage Copher, Street Monkey Architects

Peter Raaschou-Nielsen, Gehl People

Landskapsarkitekt:

Radar

Inflyttning:

April 2023

Miljöcertifiering:

Svanen

Avstånd

Vega - naturnära och nära storstadspulsen

Vega är en stadsdel där hållbar utveckling står i centrum. Här byggs ett nytt bostadsområde som när det är helt färdigutvecklat kommer vara hem för drygt 10 000 invånare.

Vega står för närhet och hållbarhet. Här kan du välja att leva klimatsmart. Det är en av anledningarna till att Vega är populärt bland barnfamiljer. 4 000 bostäder i olika former av boende kommer att finnas här. Allt vävs samman med nya gator, cykel- och gångvägar, parker, torg och naturområden. Det finns plats för bil men här skapas särskilt bra förutsättningar för kollektivtrafik med flertalet busslinjer och den nya pendeltågstationen. För Vegas unga invånare kommer det finnas flera nya skolor, förskolor och ett aktivitetshus. 

Vega är perfekt placerat för den som drömmer om ett boende med närhet till allt. Det är två kilometer till centrala Handen med Haninge centrum och service av olika slag. Handelsplatsen Port 73 ligger inom gångavstånd för många. Det är också nära till natursköna omgivningar som friluftsområdet Rudan och Tyresta nationalpark. Där finns många fina stigar, små sjöar, både kossor och andra djur – det känns lite som man är på landet trots att man är så nära storstadens puls. På tjugo minuter är man på Gålö ute i skärgården och på tio minuter är man vid Drevvikens fina badplats.

Bildgalleri

Projektets tidslinje

Om Street Monkey Architects

Street Monkey Architects grundades år 2012 av Cage Copher. Han har arbetat med alltifrån möbler till scenografi och vunnit flera arkitekturpriser, bland annat för skolbyggnader. Han kommer ursprungligen från Kalifornien och flyttade till Skandinavien på grund av sitt intresse för hållbar arkitektur.

Visuella kontraster och generöst ljusinsläpp

“Tanken med Bolighuset är att det ska vara visuellt intressant och levande både från gatan och gården. Bottenvåningarnas tegelfasad med taktil textur skapar en kraftfull bas som sedan övergår i mer varierade strukturer med olika höjder och takformer. Kontrast är gestaltningens ledord. 

Det vita mittenpartiet med townhouse-känsla och sadeltak omslutsav mörka fasadpartier och blir som en juvel i en krona. Gatusidan präglas av stilrena linjer som bryts upp av mjukare inslag, medan gårdssidan öppnar sig ännu tydligare mot rörelse, liv och aktivitet. 

När det gäller förskolan har vi arbetat mycket med flöden, siktlinjer och interaktioner för att skapa en praktisk och stimulerande miljö. Både förskolan och ’fælleskapsrummet’ i bottenvåningen har stora glaspartier ut mot gatan, medan loftgångarna är vända mot gården och naturen – och omsorgsfullt gestaltade för att få en estetisk och social kvalitet

– Cage Copher, Ansvarig Arkitekt, Street Monkey Architects

Kulturförskolan Vega - musik, skapande och drama

Tellusbarn kulturförskolor är fyllda med musik, skapande och drama. Här får barnen utlopp för sin kreativitet i alla tänkbara former.

Hos Tellusbarn är skapandeprocessen i sig viktig. I den väcks barnens nyfikenhet, upptäcker nytt och stimulerar till samspel och fantasi. När barnen får utrymme för olika typer av uttrycksformer utvecklas de; både språkligt och motoriskt. De får tid för sitt skapande i tydliga, konkreta och praktiska aktiviteter. När barnen får skapa tillsammans främjar det gemenskap i gruppen och stärker barnens självförtroende och självkänsla.

Kultur i många olika former
Hos Tellusbarn får barnen ta del av skapande aktiviteter flera gånger i veckan genom många olika uttrycksformer; musik, drama och skapande.
Ett exempel är att en utbildad fiolpedagog kommer varje vecka till förskolan och undervisar de äldre barnen i fiol. Vi har också en dramapedagog som tar med barnen på fantasifulla äventyr med hjälp av dramalek. I konstateljéen är det fritt fram för barnen att skapa i en mängd olika material.

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll