Lännersta

I ett villaområde i Saltsjö-Boo med närhet till olika naturområden med skog och sjö ligger Lännersta skola.

Då den befintliga skolan blev för liten, kompletterades skolan 2017 med en fristående byggnad innehållande fyra klassrum, grupprum och arbetsrum.

Den nya byggnaden har en traditionell gestaltning med röd träpanel och vita knutar för att knyta an till den befintliga skolmiljön.

Lännersta skola har funnits sedan 1998 och har ca 70 barn i förskolan och ca 240 elever i skolan från förskoleklass till år 5.

Snabbfakta

Typ:

Skola

Area:

500 m² BTA

Antal barn och elever:

120

Hyresgäst:

Pysslingen

Arkitekt:

Landskapsarkitekt:

Inflyttning:

Juni 2017

Miljöcertifiering:

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll