Turako vinner markanvisning i tillväxtkommunen Lerum

Kommun­styrelsen i Lerum har utsett Turakos tävlings­förslag ”Förskolan Söder­gården – där barn och natur möts” till det vinnande bidraget i den mark­anvisnings­tävling som utlystes tidigare under året.

Turako, en av Sveriges ledande utvecklare och förvaltare av skol­fastigheter, har vunnit en mark­anvisning avseende en förskola för 115 barn i stads­delen Bäcka­maden, i Lerums kommun.

Operatör blir Jensen education som bedriver en verk­sam­het av hög kvalitet som känne­tecknas av små barn­grupper, en aktivitets­baserad pedagogik inriktad på hälsa och rörelse och mycket inter­aktion mellan avdelningarna. Förskolan kommer att ha ett tillagnings­kök med sin egen hem­lagade mat, sju hem­vister, två matsalar, ateljé, rörelse­rum samt bibliotek.

Det här blir den femte skol­byggnaden som kommer genom­föras i sam­arbete mellan Turako och Jensen.

Kul att tillsammans med Jensen education vinna den här tävlingen i Lerum! Vi har utvecklat ett antal skolor och förskolor ihop de senaste åren och vi ser verkligen fram emot ytterligare ett gemensamt projekt.

Ola Klinterhäll, vd på Turako

När det gäller Södergården är vi från Turakos sida särskilt nöjda med byggnadens och gårdens gestaltning som i en modernare tappning åter­speglar den lantliga gårds­miljön med små­skaliga trä­hus och sadeltak.

Byggnadernas gestaltning har utarbetats av den pris­belönta arkitekt­byrån Kaminsky Arkitektur som vunnit flera inter­nationella arkitektur­tävlingar och känne­tecknas av sin starka positionering inom håll­bar­hets­frågor och aktiva röst i sam­tids­debatten. Landskaps­arkitekten Mareld, även de med stort fokus på håll­bar­hets­frågor och med tidigare fram­gångs­rika projekt, har utformat gårds­miljöerna.

Det nya bostads­området i Bäckamaden, Gråbo, är lantligt beläget med gång­avstånd till Gråbo centrum. I centrum finns bland annat två livs­medels­butiker, vård­central, apotek och bibliotek. Här finns även busstation med för­bindelser som tar dig till Göteborg på 35 minuter. Här kombineras det bästa av två världar, lantlig idyll och närhet till service.

För frågor välkommen att kontakta:

Ola Klinterhäll, VD
070-352 56 64
ola@turako.se

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.