GDPR & Cookies

Vi på Turako värnar om din integritet. Här kan du se hur vi på Turako tar hand om dina personuppgifter.

GDPR

Nu gäller en ny reglering i hela EU som avser den allmänna dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter. 

Du har säkert hört talas om GDPR. GDPR står för General Data Protection Regulation och har ersatt PUL (Personuppgiftslagen).

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som exempelvis namn, e-postadress, adress, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna uppfylla avtal, lagar och regler samt samarbeta i projekt.

Vi har fått dina uppgifter från dig själv i vår kommunikation alternativt via offentliga källor såsom ex. register eller hemsida. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är lagkrav, avtalsuppfyllande, samtycke eller intresseavvägning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är vår kund, samarbetspartner eller avtalspart alternativt enligt lagkrav.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med relevanta personer inom vår organisation och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@turako.se. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskydsmyndigheten, IMY.

 Allmänt om GDPR

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.

Beskrivning av GDPR

GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du ska känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är sådan data som på något sätt identifierar dig som person. Det kan t ex vara namn, adress, telefon eller e-postadress.

Vad är behandling av personuppgift?

Med behandling avses allt man gör med en personuppgift. Exempelvis insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning och radering.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig på Turako är VD, som ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Våra system hanterar förhållandevis lite persondata. Om du inte upphandlat något av oss på 12 månader tar vi bort dina personuppgifter från våra system. Vi hanterar aldrig känsliga uppgifter som t ex etniskt ursprung, politisk åsikt, medlemskap i fackförening, religiös eller filosofisk övertygelse, eller personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Skulle du ha meddelat oss en sådan uppgift via fritt fält i kontakt­formulär eller dylikt raderar vi sådana upp­lysningar direkt och lagrar dem inte i våra system.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Personuppgifter är alla uppgifter som kan kopplas till dig som person. Om du lämnar ut personuppgifter om någon annan till oss, exempelvis familjemedlemmar måste du se till att de också får denna information.

När du besöker vår webbplats behandlar vi uppgifter om din aktivitet på webbplatsen. Vi får också information genom cookies.

Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss när du haft kontakt med en av våra projektledare, handläggare och liknande. Vi kan också samla in information om dig från offentliga register som t ex adressuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att skicka och visa information som är relevant just för dig (baserat på de uppgifter som du har lämnat till oss eller som vi samlat in) om de tjänster som du har visat intresse för eller som vi tror att du kan vara intresserad av via e-post, sms och telefon.
  • För att förbereda, administrera och teckna köp- eller uppdragsavtal, vilket inkluderar en bedömning av din kreditvärdighet utifrån en kreditupplysning.
  • För att administrera vår relation med dig angående en viss tjänst.
  • För att genomföra marknads- och kundanalyser, utföra marknadsundersökningar och ta fram statistik.
  • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och försvara vårt bolag mot eventuella anspråk.
  • För att i realtid få information om hur våra applikationer fungerar i syfte att säkerställa att du inte får problem med dem, förebygga/motverka bedrägeri och för att upprätthålla säkerheten för våra webbtjänster.

Kan ni radera mig ur era system?

Du har som har som kund rätt att få de personuppgifter som finns lagrade om dig raderade.

Hur fungerar det?

Du som är kund hos oss på Turako har rätt att från och med den 25 maj 2018 få de uppgifter som kan användas för att identifiera dig borttagna. Icke-personlig information om beställningar, entreprenadverksamhet och andra aktiviteter inkluderas inte då detta inte räknas som personliga uppgifter eller omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.

Cookies

Definition av cookie och användningsområde

En cookie är en liten textfil som den här webbplatsen lagrar på din internetanslutna enhet. Cookies används bl a för att skilja olika användare åt, vilket ger en förbättring av användarupplevelsen för de personer som besöker webbplatsen. Vissa av våra cookies raderas när du stänger din webbläsare (så kallade sessions-cookies). Andra finns kvar på din enhet och gör att vi kan känna igen din webbläsare (permanenta cookies).

Om ditt samtycke till att vi använder cookies

Du samtycker till att vi använder cookies genom att surfa på webbplatsen.

Hur du blockerar cookies

Du kan välja att blockera cookies genom dina webbläsarinställningar så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan också radera lagrade cookies i din webbläsare. Exakt hur detta går till skiljer sig åt mellan olika webbläsare och du kan läsa mer om detta i instruktionerna till din webbläsare eller i webbläsarens hjälpfunktion. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns även på följande webbplats: www.aboutcookies.org.

Observera att en blockering av cookies kan resultera i att du inte får tillgång till alla sidor och funktioner på vår webbplats. Det kan även komma att försämra din användarupplevelse.