Ängby förskola

Förskola, Knivsta
Ängby, Knivsta: Illustrationsplan förskola

Ängby förskola ligger i det nya bostadsområdet Centrala Ängby, strax nordväst om Knivsta centrum.

Den nya detaljplanen möjliggör uppförande bostäder i första hand men också förskola, centrumverksamhet, park-, torg – och naturområden.

Förskolan, som byggs i Turakos regi, kommer att ge plats för ca 80 barn och planeras stå klar i augusti 2022.

Förskolan ligger på ca 6 minuters promenadavstånd från både pendeltågstationen och Knivsta Centrum, vilket innebär ett utmärkt kommunikationsläge till såväl Uppsala och Arlanda som till Stockholm.

Ängby förskola, Knivsta

  • Yta BTA (kvm):
  • Ca 700 kvm
  • Antal barn:
  • Ca 80
  • Färdigställs:
  • Augusti 2022
  • Hyresgäst:
  • Ej klart
  • Entreprenör:
  • Ej klart