Ängby förskola

Förskola, Knivsta
Ängby, Knivsta: Illustrationsplan förskola

Ängby förskola ligger i det nya bostadsområdet Centrala Ängby, strax nordväst om Knivsta centrum.

Den nya detaljplanen möjliggör uppförande bostäder i första hand men också förskola, centrumverksamhet, park-, torg – och naturområden.

Förskolan, som byggs i Turakos regi, kommer att ge plats för ca 70 – 74 barn och planeras stå klar under våren 2024.

Förskolan ligger på ca 6 minuters promenadavstånd från både pendeltågstationen och Knivsta Centrum, vilket innebär ett utmärkt kommunikationsläge till såväl Uppsala och Arlanda som till Stockholm.

Ängby förskola, Knivsta

  • Yta BTA (kvm):
  • Ca 700 kvm
  • Antal barn:
  • Ca 70 – 74 barn
  • Färdigställs:
  • Våren 2024
  • Hyresgäst:
  • Ej klart
  • Entreprenör:
  • Ej klart