Boängen

Förskola Knivsta

Strax utanför Knivsta Centrum ligger förskolan Boängen. Denna förskola är först ut med att klara Svanens krav på miljömärkning för skolbyggnad i Turakos regi.

Fastigheten består av en härlig skogsmark med fin blandskog, som gett oss möjligheten att planera för en variationsrik utemiljö samtidigt som en stor del av naturmarken har bevarats. Med lite extra fokus på gestaltningen, både vad avser hus och gård, knyter vi an materialval och färger till den kringliggande miljön.

Förskolan Boängen, som stod klart i juni 2020, består av två våningar, har ett eget tillagningskök och innehåller åtta avdelningar med plats för ca 130 barn.

 

 

Boängen

  • Yta BTA (kvm):
  • 1 168 kvm
  • Antal barn:
  • Ca 130
  • Färdigställs:
  • Juni 2020
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Moelven