Bro Mälarstrand (etapp 1)

Kombinerad förskola och skola, Upplands-Bro
Bro Mälarstrand: Förskola

Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun.

Den första etappen byggstartades i januari 2020. I augusti 2021 kommer den kombinerade förskolan/skolan F-3 att öppna.

Jensen Education kommer att driva skolan, som är en del av ett rejält utvecklingsprojekt för bostäder i området, där de första inflyttningarna sker redan under sommaren 2020. 

Bro Mälarstrand (Tegelhagen), etapp 1

 • Typ:
 • Förskola/skola (F-3)
 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 3 000 kvm
 • Antal barn/elever:
 • Ca 340
 • Färdigställs:
 • Augusti 2021
 • Hyresgäst:
 • Jensen Education
 • Entreprenör:
 • RO-gruppen