Bro Mälarstrand (etapp 2)

Skola, Upplands-Bro

Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Byggnation pågår av den första etappen med förskola och årskurserna F-3 som startar till höstterminen 2021, se Bro Mälarstrand (etapp 1).

Den här skolan (etapp 2) är en naturlig fortsättning av Jensen Educations ”Campus Bro Mälarstrand” och innehåller årskurserna 4 – 9. I projektet ingår även en separat byggnad för idrott.

Bro Mälarstrand (Tegelhagen), etapp 2

 • Typ:
 • Skola (4-9) och gymnastikbyggnad
 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 3 700 kvm
 • Antal barn/elever:
 • Ca 350
 • Färdigställs:
 • Augusti 2022
 • Hyresgäst:
 • Jensen Education
 • Entreprenör:
 • Moelven och NRC Group