Charlottendal

Skola Värmdö

I området Charlottendal, som ligger strax söder om Gustavsbergs centrum, planerar Turako en ny skola för klasserna F-9. Skolan kommer att drivas av Internationella Engelska Skolan med planerad öppning i augusti 2021.

För att behålla så mycket skolgård som möjligt byggs skolan i tre våningsplan.

Skolfastigheten är en avstyckning från en större fastighet. På den kvarstående delen uppför Värmdö kommun både en förskola och en idrottshall.

Idrottshallens gård och lekutrustning blir tillgänglig för skolans elever, som således blir ett bra komplement till skolans egen gård.

 

Charlottendal skola, Värmdö

  • Yta BTA (kvm):
  • Ca 4 800 kvm
  • Antal barn:
  • Ca 600
  • Färdigställs:
  • Augusti 2021
  • Hyresgäst:
  • Internationella Engelska Skolan
  • Entreprenör:
  • Moelven