Charlottendal

Skola Värmdö
Charlottendal, Värmdö (F-9), fotograf: Mattias Hamrén

I området Charlottendal, som ligger strax söder om Gustavsbergs centrum, har Turako färdigställt en ny skola för klasserna F-9. Skolan drivs av Internationella Engelska Skolan som öppnade i augusti 2021.

Skolan byggdes i tre våningsplan för att ta till vara på så mycket skolgård som möjligt.

Skolfastigheten är en avstyckning från en större fastighet. På den kvarstående delen uppför Värmdö kommun både en förskola och en idrottshall.

Idrottshallens gård och lekutrustning blir tillgänglig för skolans elever, som således blir ett bra komplement till skolans egen gård.

 

Charlottendal skola, Värmdö

 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 4 800 kvm
 • Antal barn:
 • Ca 600
 • Färdigställt:
 • Augusti 2021
 • Hyresgäst:
 • Internationella Engelska Skolan
 • Entreprenör:
 • Moelven och
  Ekängen Bygg och Mark