Typografen

Förskola Hägersten

Genom att bevara delar av gården som naturtomt ges barnen möjlighet att själva bli de som skapar.

Förskolan är energieffektiv (passivhus), har en modern arkitektur och utformades för att passa in på en tomt med delvis kraftig lutning och ett flertal värdefulla ekar som skulle bevaras. Gården har till stora delar ett naturligt utseende med naturmark, en gammal ek och noga utvalda material för lekutrustning. Barnen uppmuntras till att lära sig mera om växter bland annat genom användning av de odlingslådor som finns på gården.

Förskolan Typografen vid Gösta Ekmans väg i Axelsberg rymmer ca 120 barn och drivs av Pysslingen förskolor.
 

OBS! Ovanstående bilder med barn är del av en beställd fotograferingssession. Barnen går inte på förskolan.

Typografen

  • Yta BTA (kvm):
  • 1 300
  • Antal barn:
  • 120
  • Färdigställd:
  • Hösten 2016
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Friendly Building