Freds­borg­skolan

Skola, Åkersberga

Det första spadtaget för Fredsborgskolans skola togs under sommaren 2018, och i januari 2020 slår skolan upp sina dörrar för sina första elever. Skolan inrymmer lokaler för elever i årskurserna F-6 och blir ett naturligt steg för barnen i den angränsande förskolan. 

Gymnastiksalen har fått en central placering i husets mittkärna, vilket skapar goda förutsättningar för rörelse och hälsa. Utomhusmiljön bjuder i sin tur på ytor med naturmark, gräsmattor och bollplan för rörelse och rekreation.

Både skolan och dess intilliggande förskola är utformade med en känsla av ljus och rymd, vilket skapar positiva flöden i byggnaderna.

Som ett naturligt nästa steg i Turakos hållbarhetsstrategi är skolan och förskolan utrustade med laddplatser för elbilar.

“I samarbete med UnitEducation, hyresgästen Lära i Österåker och Österåkers kommun har vi skapat goda miljömässiga, funktionella och pedagogiska kvaliteter i den kommande skolan och förskolan i Fredsborg.”

Magnus Widén, VD Turako

Fredsborgskolan (skola och förskola)

 • Skola
 •  
 • Yta BTA (kvm):
 • 4 550 
 • Antal barn:
 • 550
 • Färdigställs:
 • December 2019
 • Förskola
 •  
 • Yta BTA (kvm):
 • 860 
 • Antal barn:
 • 100
 • Färdigställs:
 • Augusti 2019
 • Hyresgäst:
 • Fredsborgskolan
 • Arkitekt:
 • UnitEducation
 • Entreprenör:
 • Winge Byggnads AB
 • Långsiktig ägare:
 • Turako AB