Freds­borg­skolan

Skola, Åkersberga

I januari 2020 öppnade Fredsborgskolan dörrarna för sina första barn och elever i förskolan respektive skolan. Skolan inrymmer lokaler för elever i årskurserna F-6 och blir ett naturligt steg för barnen i den angränsande förskolan. 

Gymnastiksalen har fått en central placering i husets mittkärna, vilket skapar goda förutsättningar för rörelse och hälsa. Utomhusmiljön bjuder i sin tur på ytor med naturmark, gräsmattor och bollplan för rörelse och rekreation.

Både skolan och dess intilliggande förskola är utformade med en känsla av ljus och rymd, vilket skapar positiva flöden i byggnaderna.

”I samarbete med UnitEducation, hyresgästen Lära i Österåker och Österåkers kommun har vi skapat goda miljömässiga, funktionella och pedagogiska kvaliteter i den kommande skolan och förskolan i Fredsborg.”

Ola Klinthäll
Tf VD och projektchef, Turako

Fredsborgskolan (skolan)

 • Skola
 •  
 • Yta BTA (kvm):
 • 4 550 
 • Antal barn:
 • 550
 • Färdigställs:
 • December 2019
 • Hyresgäst:
 • Fredsborgskolan
 • Arkitekt:
 • UnitEducation
 • Entreprenör:
 • Winge Byggnads AB
 • Långsiktig ägare:
 • Turako AB