Härryda Landvetters backa förskola

Förskola, Härryda
Rendering av Härryda Landvetters Backa

Turako har förvärvat en planlagd förskoletomt i området Landvetters Backa i Härryda kommun.

På tomten, som är drygt 7 000 kvm stor, planerar Turako en förskola för cirka 110 barn med inflyttning i januari 2022. 

Förskolan kommer att byggas i trä och planeras att certifieras enligt Svanen. 

Härryda Landvetters Backa förskola

 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 1 050 kvm
 • Antal barn:
 • Ca 110
 • Färdigställs:
 • Januari 2022
 • Hyresgäst:
 • Preliminärt
  Jensen Education
 • Entreprenör:
 • Moelven