Isälven

Förskola Hägersten

Modern och funktionell förskola i Hägersten.

I kvarteret Sparbanksboken som ligger öster om Hägerstensåsen i Stockholm har den nya förskolan Isälven uppförts med Pysslingen som skoloperatör.

Förskolan ligger längs med den nya lokalgatan som förbinder Kamrerarvägen och Hypoteksvägen. Projektet hade stora utmaningar då förskolan skulle ligga i en brant slänt. Förskolan byggdes därför i två plan med ett souterrängplan för att ta upp nivåskillnaderna.

Den är byggd på en tomt med naturliga inslag av runda stenar och klipphällar. På husets baksida finns en solig tomt med en blandning av naturmark och iordningställda ytor för barnen att röra sig på.

Förutom de åtta avdelningarna i husets två övre plan finns ett stort aktivitetsrum i bottenvåningen. Förskolan är utrustat med eget tillagningskök för att ombesörja sin egen matlagning.

Till hösten 2018 kunde ca 120 barn skolas in i denna moderna och funktionella byggnad.

Förskolan Isälven har fått sitt namn från Istiden då rullstensåsar bildades med hjälp av isälvar.

ISälven

  • Yta BTA (kvm):
  • 1 305
  • Antal barn:
  • 130
  • Färdigställt:
  • Dec 2018
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Moelven