Skolnod Bäckaslöv

Förskola, skola (F – 9) och idrottshall, Växjö
Skolnod Bäckaslöv, Växjö
Under 2022 vann Turako, tillsammans med Altura, en markanvisning för grundskola, idrottshall och förskola med Raoul Wallenbergskolorna i Växjö kommun. Vår vision för ”Skolnod Bäckaslöv” är att skapa en nod med skola, förskola och idrottshall – där lärande, lek och rörelse går hand i hand. Här uppmuntras aktivitet, idérikedom och spontanitet.

Bäckaslövs läge i Växjö stad är unikt och utgör en förlängning av Växjös stadskärna. Inom 10 minuter på cykel når du både Arenastaden och Växjö centrum. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 1 000 bostäder, handel och arbetsplatser. I den nya stadsdelen utvecklar vi en ny förskola för 180 barn, grundskola för 600 elever och idrottshall.

Stort fokus har lagts på en attraktiv gestaltning utformad av Detail Group och Kragh & Berglund. Ambitionen är hög gällande hållbarhet och samtliga byggnader ska uppföras i trä och förses med solceller. Byggnaderna, såväl som fastigheten i helhet, ska certifieras enligt BREEAM:s nivå Excellent.

Skolnod Bäckaslöv, Växjö

 • Yta BTA (kvm):
 • Ca 10 000 kvm
 • Antal barn:
 • Ca 600 elever och
  180 förskolebarn
 • Färdigställs:
 • Preliminärt 2026
 • Hyresgäst:
 • Raoul Wallenbergskolorna
 • Arkitekt:
 • Detail Group och
  Kragh & Berglund