Utforskarna

Förskola Lund

Nybyggd stor förskola ersatte gammal förskola

Turako förvärvade en mindre nedgången men populär förskola med 70 barn. Den rejält tilltagna tomten och efterfrågan på fler förskoleplatser gjorde valet enkelt.

En ny modern förskola för 150 barn och med stort tillagningskök ersatte den gamla. Genom att riva halva den gamla förskolan och hyra in ett antal temporära avdelningar kunde verksamheten bedrivas parallellt med produktionen.

Utforskarna

  • Yta BTA (kvm):
  • 1 480
  • Antal barn:
  • 150
  • Färdigställd:
  • Juli 2017
  • Hyresgäst:
  • Pysslingen
  • Entreprenör:
  • Moelven