Vårängen

Förskola Huddinge

Som ett led i Turakos nya strategi att även vara en långsiktig ägare förvärvades Vårängen förskola 2015.

Förskolan är belägen nära naturen alldeles intill Karolinska sjukhuset i Huddinge och har plats för ca 110 barn.

Vårängen är en förskola med både traditionella och integrerade barngrupper.

Förskolan, som har språk och kommunikation i fokus, tar emot barn med grav språkstörning, döva barn och barn med hörselnedsättning och CI (cochleaimplantat).

Vårängen

  • Yta BTA (kvm):
  •   936
  • Antal barn:
  •   110
  • Hyresgäst:
  •   Pysslingen