Bro Mälarstrand (etapp 2)

Bro Mälarstrand (etapp 2)

Bro Mälarstrand (etapp 2) Skola, Upplands-Bro Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Byggnation pågår av den första etappen med förskola och...
Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar Skola Sigtuna På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar planerar Turako både en skola, en förskola och en padelhall. Skolan som beräknas öppna i augusti 2021 kommer att drivas av Internationella Engelska Skolan och omfattar årskurserna F-9. Skolan...
Charlottendal skola

Charlottendal skola

Charlottendal Skola Värmdö I området Charlottendal, som ligger strax söder om Gustavsbergs centrum, planerar Turako en ny skola för klasserna F-9. Skolan kommer att drivas av Internationella Engelska Skolan med planerad öppning i augusti 2021. För att behålla så...
Bro Mälarstrand (etapp 1)

Bro Mälarstrand (etapp 1)

Bro Mälarstrand (etapp 1) Kombinerad förskola och skola, Upplands-Bro Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Den första etappen byggstartades i...
Fredsborgskolan

Fredsborgskolan

Freds­borg­skolan Skola, Åkersberga I januari 2020 öppnade Fredsborgskolan dörrarna för sina första barn och elever i förskolan respektive skolan. Skolan inrymmer lokaler för elever i årskurserna F-6 och blir ett naturligt steg för barnen i den angränsande förskolan. ...