Bro Mälarstrand (4-9)

Bro Mälarstrand (4-9)

Bro Mälarstrand (4-9) Skola, Upplands-Bro Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Byggnationen av skolan för årskurser 4-9 är i full gång. Detta...
Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar Skola Sigtuna På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar har Turako utvecklat en skola, en förskola och en padelhall. Skolan för årskurserna F-9 färdigställdes under sommaren 2021 och drivs av Internationella Engelska Skolan och omfattar årskurserna...
Charlottendal skola

Charlottendal skola

Charlottendal Skola Värmdö I området Charlottendal, som ligger strax söder om Gustavsbergs centrum, har Turako färdigställt en ny skola för klasserna F-9. Skolan drivs av Internationella Engelska Skolan som öppnade i augusti 2021. Skolan byggdes i tre våningsplan för...
Bro Mälarstrand (F-3)

Bro Mälarstrand (F-3)

Bro Mälarstrand (F-3) Kombinerad förskola och skola, Upplands-Bro Bro Mälarstrand, årskurser F-3 i Upplands Bro Bro Mälarstrand, årskurser F-3 i Upplands Bro Bro Mälarstrand, årskurser F-3 i Upplands Bro Bro Mälarstrand, Upplands Bro: F-3 Under sommaren 2019...
Fredsborgskolan

Fredsborgskolan

Freds­borg­skolan Skola, Åkersberga I januari 2020 öppnade Fredsborgskolan dörrarna för sina första barn och elever i förskolan respektive skolan. Skolan inrymmer lokaler för elever i årskurserna F-6 och blir ett naturligt steg för barnen i den angränsande förskolan. ...