Bro Mälarstrand (etapp 2)

Bro Mälarstrand (etapp 2)

Bro Mälarstrand (etapp 2) Skola, Upplands-Bro Under sommaren 2019 förvärvade Turako två stycken planlagda fastigheter för skoländamål i området Bro Mälarstrand (före detta Tegelhagen) i Upplands-Bro kommun. Byggnation pågår av den första etappen med förskola och...
Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar Förskola Sigtuna På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar planerar Turako både en skola, en förskola och en padelhall. Förskolan kommer att drivas av Raoul Wallenberg förskolor som öppnar sin förskoleverksamhet för 130 barn sommaren 2021. Förskolan...
Nedersta

Nedersta

Nedersta Förskola, Västerhaninge Området Nedersta i Västerhaninge, Haninge kommun, får ett efterlängtat tillskott när Jensen Education öppnar sin nya förskola i början av 2021. Förskolan utvecklas på en generös tomt och planeras inrymma cirka 115 barn. Nedersta ligger...
Sigtuna padelhall

Sigtuna padelhall

Sigtuna padelhall Sigtuna På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar planerar Turako både en skola, en förskola och en padelhall. Padelhallen kommer att drivas av WE Sigtuna, som öppnar sin nya anläggning för padel 2021 samtidigt som förskolan och skolan öppnar....
Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar

Sigtuna Stadsängar Skola Sigtuna På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar planerar Turako både en skola, en förskola och en padelhall. Skolan som beräknas öppna i augusti 2021 kommer att drivas av Internationella Engelska Skolan och omfattar årskurserna F-9. Skolan...