Projekt för lek och lärande

Med barnen i fokus

Vi är måna om våra barn och tycker att alla har rätt till en om­sorgs­fullt be­arbetad skol­miljö. Vi driver våra projekt med stort engage­mang för att för­verk­liga våra idéer, så att våra barn kan få gå i en modern, triv­sam och här­lig ut­bild­nings­miljö som stimulerar både lek och lärande.

Våra projekt

Här kan du se våra olika projekt fördelade på förskolor och skolor. Det senaste projektet kommer först i listan. Klicka på Nästa för att se fler projekt.

Våra projekt