Samarbeten

Tillsammans når vi målet

Våra projekt inkluderar alltid många typer av samarbeten, där varje part bidrar med sin kompetens och erfarenhet. Hur de ser ut varierar självklart från projekt till projekt, men för samtliga framgångsrika och hållbara utvecklingsprojekt krävs en bra samverkan, öppen dialog och ett bra förtroende mellan arkitekt, kommun och byggaktör. Vi tror på att genom att arbeta tillsammans når vi gemensamt målet.

Vi är alltid nyfikna på nya projektidéer, så har du en idé hör gärna av dig.

Samarbeten med kommuner

Kommunerna vi är aktiva i är alltid en av våra viktigaste samarbetspartners i förverkligandet av ett projekt. Vi är övertygade om att en ömsesidig och transparent dialog är en nödvändighet i ett framgångsrikt projekt.

Är du nyfiken på hur våra kommunsamarbeten ser ut och vad vi kan bidrag med – kontakta oss gärna så berättar vi mera.

Samarbete med bostads- och projektutvecklare

Vi har lång och god erfarenhet av samarbete med markägare och andra byggaktörer, där vi ofta har fått möjlighet ta ansvar för utveckling en förskola eller skola inom ett större stadsutvecklingsprojekt. I dessa projekt är samordningen av högst prioritet där vi ser till att färdigställa exempelvis förskolan i ett tidigt skede i områdets utveckling, vilket skapar goda förutsättning för att kunna sälja omgivande bostäder. 

Driver du ett utvecklingsprojekt med en byggrätt och förskola eller skola? Hör då gärna av dig, vi kan i en detaljplanerprocess ge goda råd gällande hur skol – eller förskolebyggrätten bör utformas och vad som är viktigt att tänka på för att i nästa skede kunna utveckla en kvalitativ förskola. 

Vi är intresserade av såväl oplanerad som detaljplanerad mark men också av befintliga fastigheter som är möjliga att utveckla.  

Har du några frågor eller funderingar?

Tveka inte att ta kontakt med oss.