Sigtuna Stadsängar

I det nya bostadsområdet Sigtuna Stadsängar har Turako uppfört en skola med gymnastiksal åt Internationella Engelska Skolan. Skolan som öppnades i augusti 2021 och ger plats åt ca 600 elever i årskurserna F-9.

På en stor fastighet i Sigtuna Stadsängar har Turako byggt en skola med gymanstiksal, en förskola och en padelhall. Skolan välkomnade de första eleverna i augusti 2021 och drivas av Internationella Engelska Skolan och omfattar årskurserna F-9. 

Skolans utformning mot den intilliggande gågatan är baserad på ett motiv med sex skiftande gavlar. Ambitionen har varit att skapa ett variationsrikt projekt med stor fokus på småskalighet och olika former av förändring i fasadens gestaltning. Skolgården ligger på södra sidan av skolan och avgränsas med naturlek i ett skogsparti. Husets placering tillsammans med tomtens förutsättningar skapar en skyddad och variationsrik gård. 

Skolan är uppförd i trä och miljöcertifierad enligt Svanen.

Snabbfakta

Typ:

Skola

Area:

5 300 m² BTA

Antal barn och elever:

600

Hyresgäst:

Internationella Engelska Skolan

Arkitekt:

FOJAB

Landskapsarkitekt:

Wi Landskap

Inflyttning:

Augusti 2021

Miljöcertifiering:

Svanen

Avstånd

Sigtuna stadsängar - Här finns något för alla

Sigtuna Stadsängar är en ny stadsdel strax norr om Sigtuna centrum om upp till 900 nya bostäder, i alla upplåtelseformer och bostadstyper. Här planeras för såväl torg och handel som skolor, förskolor, hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Sigtuna är mycket omtyckt, bland annat tack vare det strategiska läget mitt emellan Uppsala och Stockholm. Från stadsdelen har du 30 minuter till Uppsala, 40 minuter till Stockholm, 15 minuter till Arlanda och en kort promenad på 5-10 minuter ned till Stora Gatan som ändå får anses vara Sigtuna stads hjärta.

Preliminär tidslinje

Om FOJAB

För oss är arkitektur en möjlighet till förändring – ett tillfälle att skapa platser som kan älskas av dagens och framtida generationer. Ett öppet sinne, förtroende och relationer skapar förutsättningar för verklig utveckling. Varje enskilt uppdrag ska bidra till en bättre värld. Det låter som en kliché, jag vet, men det stämmer. Det är därför vi är arkitekter.

Hållbara byggnader i småskalig design

“I Sigtuna Stadsängar betonas vikten av småskalighet, variation och ett tydligt gaturum. Vi har tagit avstamp i dessa tankar och utvecklat dem i gestaltningen av IES Sigtuna.

Den övergripande gestaltningen är korta fasadlängder ut mot den gröna gågatan, en upplevelserik och varierad fasadutformning samt äkta, gedigna och hållbara material. Fyra gavlar håller ihop rummet kring gågatan medan två skjuts inåt för att skapa variation och liv, både utifrån för de förbipasserande längs gatan och inifrån för eleverna.

Arkitekturen är småskalig och knyter an till det historiska Sigtuna, men med ett modernt och välbalanserat uttryck som kommer att stå sig i generationer framöver.”

– FOJAB

Internationella Engelska Skolan

Internationella Engelska Skolan är en tvåspråkig svensk skola med en internationell profil. Skolan grundades 1993 av Barbara Bergström och är idag Sveriges största friskoleverksamhet. Undervisningen sker på svenska och engelska med höga ambitioner och förväntningar. Idag har verksamheten drygt 30 000 elever i 46 olika skolor i hela landet.

Hållbarhet & samhällsnytta

Vi på Turako lägger stor vikt vid att hela tiden utveckla våra skolor och förskolor och ta till oss viktiga erfarenheter från våra hyresgästers verksamheter, allt för att fortsätta att skapa riktigt bra lärmiljöer. Som en specialiserad aktör inom skolor och förskolor jobbar vi tillsammans med arkitekter, skoloperatörer, entreprenörer och hållbarhetskonsulter för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på skolfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Sen 2018 har vi beslutat och genomdrivit att alla våra projekt ska miljöcertifieras vilket resulterar i att våra hus uppfyller en stor uppsättning krav vad gäller allt från kemikalieanvändning till energikrav och biologisk mångfald och mycket mer.

De allra flesta av våra hus bygger vi i förnyelsebart trä vilket över tid binder koldioxid och får på så vis ett ännu lägre och bättre klimatavtryck.

Vill du veta mer om projektet?

Välkommen att kontakta oss!

Jonas Hermansson

Ola Klinterhäll