Skapaskolan har nominerats till Årets Bygge 2019

Projektet har uppmärksammats genom sitt realiserande av en fantasifull vision i kombination med skräddarsydda volymenheter, gott samarbete och ett digert miljötänk.
Skapaskolan – ett av våra projekt i Huddinge – har nominerats till det prestigefyllda priset

Bakom bygget står byggentreprenören Friendly Building, arkitektbyrån Street Monkey Architects och vi på Turako som projektets byggherre och utvecklare av skolfastigheter i nära samarbete med lärare och ledning på Skapaskolan.

När verksamhetens filosofi får styra

Skolan är baserad på skolans pedagogiska filosofi och ritad utifrån ett inifrån och ut-tänk. Arkitekten utgick från de utrymmen som skolan önskade och anpassade formen på huset till landskapet. Det handlade bl a om en central mötesplats, stora lärstudios och inga korridorer.

Arkitektens idéer kunde realiseras mycket tack vare byggentreprenörens flexibla volymelement. Volymelement är i grund och botten en standardiserad produkt men Friendly Buildings variant av volymelement kan anpassas efter storlek och mått efter behov.

En standardiserad produkt för skräddarsytt resultat

I praktiken innebär det att Skapaskolan idag består av ungefär 200 st volymelement, där inget är det andra likt, vilket är en stor skillnad mot andra standardiserade produkter. Istället för anpassa bygget efter volymelementens format har arkitektbyrån anpassat måtten och modulindelningen efter sin och skolans vision om den färdiga skolan.

Den ovanliga planlösningen medförde att projektteamet inte kunde ta några genvägar när det gällde utformningen. Skoloperatörens fantastiska visioner, den starkt begränsade budgeten och en svår skoltomt i kombination med att allt behövde tänkas ut från grunden, gjorde att utformningen och bygget blev en utmaning på flera sätt. Bygglagstiftningen är till exempel skriven för traditionella skolor med klassrum och korridorer.

Ett färdigt resultat som imponerar

I april 2017 vann detaljplanen för området där skolan ingår laga kraft och arbetet med Skapaskolan kunde därmed komma igång i slutet av 2017.

Som Byggindustrin.se skriver är vi på Turako oerhört stolta över resultatet. Alla överklaganden som följde av kommunens detaljplan för området, och den stora tidspress som blev en effekt av denna process, har hanterats bra av alla parter och resultaten blev en skräddarsydd drömskola i linje med den egna pedagogiska filosofin och verksamheten.

Läs mer om projektet:
=> Visionär skola utan klassrum och korridorer (Byggindustrin.se)
=> Skapaskolan Rosenhill

Om Årets Bygge

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form. Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och Business Arena med Svensk Byggtjänst som samarbetspartner. Nomineringarna utgörs av Byggindustrins projektreportage.

Dela inlägget
Se fler inlägg

Nu har ännu en skola Svanenmärkts!

Satsningen med miljöcertifierade skolor går helt i linje med Turakos ambition att skapa och utveckla långsiktigt hållbara och resurseffektiva skolmiljöer. Nu har Charlottendal Skola i Värmdö Svanenmärkts.